Expertise & referenties

Home »  Expertise & referenties

Waterbehandeling, Technische & Strategische advisering en Innovatie zijn onze kennisvelden.

Vanaf de oprichting tot heden kwam de omzet van WE Consult voor een bijna even groot deel van drinkwaterbedrijven, als van waterschappen en industriële bedrijven. Een klein deel van de omzet is gerealiseerd buiten de watersector.
WE Consult referenties

Op het gebied van Waterbehandeling zijn we thuis in drinkwater, industriewater en afvalwater.

Ook werken we aan afvalwater hergebruik, slibbehandeling en -afzet, optimale benutting van biogas , ontzouting van water en puur water productie.

Onze Strategische advisering omvat activiteiten op het gebied van assetmanagement, strategische infrastructuurplanning, lange termijn investeringsplanning en onderzoekplanning.

Met onze kleinschalige organisatie en uitgebreide ervaring op het gebied van innovatie zijn we een interessante partner bij de ontwikkeling van nieuwe processen en producten. Een mooi voorbeeld van een recente innovatie is het schoonmaken van spiraalgewonden membranen met een CO2-water flush (CWF). Dit concept heeft in 2013 de Water & Energy Exchange Global Innovation Award gewonnen. Deze innovatie is ondersteund door subsidie van AgentschapNL en is gerealiseerd in samenwerking met Vitens, RWB Waterservices, Universiteit Twente en TU Delft.

Meer informatie over onze expertise en referenties is te vinden op  View L. Peter Wessels's profile on LinkedIn.
Voor meer informatie over gerealiseerde projecten en innovaties kunt u contact met ons opnemen.